Statut / fragmenty

Gimnazjum w KOZŁOWIE

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

 

       1.Szkoła nosi nazwę - Gimnazjum w Kozłowie.

2.Na pieczęci używana jest nazwa: „Gimnazjum w Kozłowie ”, na stemplu:„Gimnazjum w Kozłowie 32-241 Kozłów woj. małopolskie Tel.38-41-310

3. Gimnazjum w Kozłowiejest utworzone w obiekcie i na bazie Szkoły Podstawowej w   Kozłowie.

4.Gimnazjum utworzone jest na podstawie Uchwały Rady Gminy w Kozłowie: Uchwała Nr VIII/8/99 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 10 marca 1999 r w sprawie utworzenia Gimnazjum w Kozłowie oraz ustalenia sieci gimnazjów publicznych i granic ich obwodów w Gminie Kozłów.

§2

        1.Organem prowadzącym Gimnazjum jest Gmina Kozłów .

    2.Organem nadzorującym jest Małopolskie Kuratorium Ośw Krakowie.

3. Cykl kształcenia trwa 3 lata.

 4. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.

5. Szczegółową   organizację   rokuokreśla   Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia.                                      

 

 

,,Ożywić pola"

Program aktywnej edukacji ekologicznej

ROK BAŻANTA

1. O programie

2. Wydarzenia

3. Konkursy

4. Zakładanie remiz

5. Działania proekologiczne

6. Natura 2000

7. Działania dodatkowe

 

ROK GĘGAWY

1. O programie 

2. Wydarzenia

3. Remizy śródpolne

4. Działania w remizach

5. Akcje w terenie

6. Konkursy

7. Segregacje odpadów

8. Program Natura 2000

9. Działania dodatkowe

Gościmy

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

wykpodrZapraszamy do zapoznania się się z aktualnymi wykazami podręczników      dla poszczególnych klas      w naszym gimnazjum.

 wykaz podręczników

economylog

 Projekt "Me&Economy" 

realizowany w ramach

unijnego programu

""Młodzież w Działaniu".

 

bibliotreklam1

Kto czyta -żyje wielokrotnie.

 Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany

  J.  Czechowic   Zapraszamy do biblioteki