Regulamin  pracowni komputerowej

1. Do pracowni komputerowej uczniowie wchodzą pod opieką nauczyciela i zajmują zawsze wyznaczone stanowisko

2.Uczniowie podczas lekcji zachowują spokój i powagę, sumiennie wykonuje swoją pracę.

3. Uczniowie utrzymują swoje stanowisko w należytym porządku oraz szanują powierzony im sprzęt.

4.O zauważonych uszkodzeniach lub zniszczenia sprzętu komputerowego należy natychmiast poinformować nauczyciela.

ZASADY   pracy  z  komputerem

1.Nie włączaj komputera bez zgody nauczyciela.

2.Korzystaj wyłącznie z dyskietek i płyt CD przechowywanych w pracowni.

3.Nie włączaj żadnych urządzeń zewnętrznych do komputera w czasie jego pracy.

4.Nie włączaj komputera natychmiast po jego wyłączeniu, odczekaj 5 – 10 sekund.

5.Nie wyjmuj dyskietki podczas pracy stacji dysku (gdy pali się lampka dysku)

6.Nie odpowiadaj ,,Tak’’ na pytanie, którego nie rozumiesz.

7.Nie wychodź z programów poprzez resetowanie komputera, jedynie w sytuacji zawieszenia systemu

8.Nie używaj programów, których nie znasz.

9.Nie usuwaj programów do kosza.

 

,,Ożywić pola"

Program aktywnej edukacji ekologicznej

ROK BAŻANTA

1. O programie

2. Wydarzenia

3. Konkursy

4. Zakładanie remiz

5. Działania proekologiczne

6. Natura 2000

7. Działania dodatkowe

 

ROK GĘGAWY

1. O programie 

2. Wydarzenia

3. Remizy śródpolne

4. Działania w remizach

5. Akcje w terenie

6. Konkursy

7. Segregacje odpadów

8. Program Natura 2000

9. Działania dodatkowe

Gościmy

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

wykpodrZapraszamy do zapoznania się się z aktualnymi wykazami podręczników      dla poszczególnych klas      w naszym gimnazjum.

 wykaz podręczników

economylog

 Projekt "Me&Economy" 

realizowany w ramach

unijnego programu

""Młodzież w Działaniu".

 

bibliotreklam1

Kto czyta -żyje wielokrotnie.

 Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany

  J.  Czechowic   Zapraszamy do biblioteki