Świetlica  szkolna

Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie: opieki, oddziaływań wychowawczych, dydaktycznych.

Spełnia finkcję: opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną.

Celem ogólnym świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień, umiejętności.

Szczególna uwaga zwracana jest na:

  • przyjazny stosunek do rówieśników
  • wrażliwość na potrzeby innych i chęć niesienia pomocy
  • dbanie o środowiski (dobrze wykształcona świadomość ekologiczna)
  • posiadanie wiedzy i umiejętności efektywnego odpoczynku, relaksu i rozumienia stanów psychicznych swoich i innych osób
  • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
  • właściwy stosunek dowydarzeń historycznych, świąt, itp.
  • dbanie i bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

Podczas zajęć świetlicowych uczniowie przygotowali montaż slowno- muzyczny poświęcony postaci Janusza Korczaka wielkiego pedagoga, lekarza, pisarza i społecznika. Fotorelacja w zakładce wydarzenia 2012/13.
 
 

,,Ożywić pola"

Program aktywnej edukacji ekologicznej

ROK BAŻANTA

1. O programie

2. Wydarzenia

3. Konkursy

4. Zakładanie remiz

5. Działania proekologiczne

6. Natura 2000

7. Działania dodatkowe

 

ROK GĘGAWY

1. O programie 

2. Wydarzenia

3. Remizy śródpolne

4. Działania w remizach

5. Akcje w terenie

6. Konkursy

7. Segregacje odpadów

8. Program Natura 2000

9. Działania dodatkowe

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

wykpodrZapraszamy do zapoznania się się z aktualnymi wykazami podręczników      dla poszczególnych klas      w naszym gimnazjum.

 wykaz podręczników

economylog

 Projekt "Me&Economy" 

realizowany w ramach

unijnego programu

""Młodzież w Działaniu".

 

bibliotreklam1

Kto czyta -żyje wielokrotnie.

 Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany

  J.  Czechowic   Zapraszamy do biblioteki