Uczniowie z najwyższą średnią ocen

w roku szkolnym 2015/2016

Karolina Podsiadło klasa III b

średnia ocen: 5,13


Aleksadra Włodarczyk klasa II b

średnia ocen: 5,06


Marzena Krupa klasa II b

średnia ocen: 5,00


Weronika Chudzińska klasa I

średnia ocen: 5,00


Magdalena Sych klasa I

średia ocen: 5,00


Justyna Kołodziej klasa II a

średnia ocen: 4,93


Barbara Pluta klasa III a

średnia ocen: 4,90


Konrad Sęk klasa II a

średnia ocen: 4,86


Katarzyna Misiek klasa II b

średnia ocen: 4,86


Julia Karcz klasa III b

średnia ocen: 4,81


Kamil Dowolski klasa III b

średnia ocen: 4,81


Daniel Obwiosło klasa III b

średnia ocen: 4,81


 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKONEGO  2013/14

KLASA I A

Barbara Pluta -   średnia ocen 5,15

Oliwia Szczęsna -   średnia ocen 4,92

KLASA I B

Karolina Podsiadło -   średnia ocen 5,15

Julia Karcz              -   średnia ocen 5,08

 Kamil Dowolski       -  średnia ocen 4,85

Ewelina Kowal        -  średnia ocen 4,85

KLASA II A

Arkadiusz Bielecki- średnia ocen 4,9

KLASA II B

Dominika Migdał   -  średnia ocen 5,0

Martynus Piotr      -  średnia ocen 5,0

KLASA III A

Klaudia Mazur     -   średnia ocen 5,29   

Dawid Krzyżyk    -  średnia ocen 5,23

Damian Lasota   -   średnia ocen 5,05   

Tabor Karolina   -   średnia ocen 5,17    

Baran Wiktoria  -   średnia ocen 5,05 

Micuła Sandra   -    średnia ocen 5,0

KLASA III B

Karolina Skóra    -  średnia ocen 5,3

............................................................................................................................

W  I  PÓROCZU  ROKU  SZKOLNEGO  2013/14  NAJLEPSZE  WYNIKI  OSIĄGNĘLI

KLASA I A

Barbara Pluta -   średnia ocen 4,87

Oliwia Szczęsna -   średnia ocen 4,69

KLASA I B

Julia Karcz -   średnia ocen 5,0

Karolina Podsiadło -   średnia ocen 4,92

Kamil Dowolski -   średnia ocen 4,77

Ewelina Kowal  - średnia ocen 4,69

KLASA II A

Arkadiusz Bielecki- średnia ocen 4,7

KLASA II B

Dominika Migdał   -  średnia ocen 4,6

KLASA III A

Klaudia Mazur     -   średnia ocen 5,12   

Dawid Krzyżyk    -  średnia ocen 5,06 

Damian Lasota    -   średnia ocen 4,87    

Tabor Karolina    -   średnia ocen 4,87    

Baran Wiktoria   -   średnia ocen 4,75   

Paulina Seredyka - średnia ocen 4,62

KLASA III B

Karolina Skóra    -  średnia ocen 5,06

Dawid Dziad        -  średnia ocen 4,6

Klaudia Martynus - średnia ocen 4,6

 

,,Ożywić pola"

Program aktywnej edukacji ekologicznej

ROK BAŻANTA

1. O programie

2. Wydarzenia

3. Konkursy

4. Zakładanie remiz

5. Działania proekologiczne

6. Natura 2000

7. Działania dodatkowe

 

ROK GĘGAWY

1. O programie 

2. Wydarzenia

3. Remizy śródpolne

4. Działania w remizach

5. Akcje w terenie

6. Konkursy

7. Segregacje odpadów

8. Program Natura 2000

9. Działania dodatkowe

Gościmy

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

wykpodrZapraszamy do zapoznania się się z aktualnymi wykazami podręczników      dla poszczególnych klas      w naszym gimnazjum.

 wykaz podręczników

economylog

 Projekt "Me&Economy" 

realizowany w ramach

unijnego programu

""Młodzież w Działaniu".

 

bibliotreklam1

Kto czyta -żyje wielokrotnie.

 Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany

  J.  Czechowic   Zapraszamy do biblioteki