CZYM  JEST GIMNAZJUM   To właśnie w starożytnej Grecji narodziła się tradycja pielęgnowania ciała
i umysłu w instytucjach publicznych zwanych gimnasjonami. Były to budynki, boiska sportowe, przeznaczone początkowo na ćwiczenia cielesne chłopców  i mężczyzn a później także miejsca dyskusji
i dociekań filozoficznych. Dopiero po zapaści cywilizacyjnej średniowiecza renesans przyniósł powrót
do idei gimnasjonu, czyli gimnazjum, które oznaczało szkołę średnią, humanistyczną.
W Polsce gimnazjum rozpoczęło swoją działalność po I wojnie światowej, jako szkoły 8-letnie dla dzieci
i młodzieży pomiędzy 10-tym, a 18-tym rokiem życia. Od roku 1932, w Rzeczpospolitej Polskiej, ukształtował się ustrój szkolny według którego czteroletnie gimnazja realizowały program ogólnokształcący albo zawodowy. Tak więc uczęszczanie do gimnazjum i jego ukończenie łączyło się z nobilitacją
i awansem edukacyjnym. Gimnazjum to z jednej strony nawiązanie do pięknej tradycji cywilizacyjnej
i edukacyjnej, a z drugiej synonim nobilitacji i awansu dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Gimnazjum w Kozłowie zostało utworzone Uchwałą Nr VIII/8/99 Rady Gminy w Kozłowie 10 marca 1999 roku.

W pierwszym roku funkcjonowania gimnazjum, do szkoły uczęszczało 66 uczniów.

Nauka była zorganizowana w trzech oddziałach, zatrudnionych było 16 nauczycieli w niepełnym wymiarze

czasu pracy. W drugim roku funkcjonowania szkoły uczęszczało 137 uczniów w sześciu oddziałach

z częściowo zmienioną kadrą nauczycielską. W roku szkolnym 2001/2002 szkołę opuścili pierwsi absolwenci.

Po napisaniu egzaminu gimnazjalnego (14-15 maja 2002) szkołę ukończyło 58 uczniów.

 

,,Ożywić pola"

Program aktywnej edukacji ekologicznej

ROK BAŻANTA

1. O programie

2. Wydarzenia

3. Konkursy

4. Zakładanie remiz

5. Działania proekologiczne

6. Natura 2000

7. Działania dodatkowe

 

ROK GĘGAWY

1. O programie 

2. Wydarzenia

3. Remizy śródpolne

4. Działania w remizach

5. Akcje w terenie

6. Konkursy

7. Segregacje odpadów

8. Program Natura 2000

9. Działania dodatkowe

Gościmy

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

wykpodrZapraszamy do zapoznania się się z aktualnymi wykazami podręczników      dla poszczególnych klas      w naszym gimnazjum.

 wykaz podręczników

economylog

 Projekt "Me&Economy" 

realizowany w ramach

unijnego programu

""Młodzież w Działaniu".

 

bibliotreklam1

Kto czyta -żyje wielokrotnie.

 Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany

  J.  Czechowic   Zapraszamy do biblioteki