Uczniowie naszej szkoły kolejny rok aktywnie uczestniczą w realizacji programu"Ożywić pola"

Obecny rok szkolny to ,,Rok bażanta"

Cel ogólnopolskiego programu aktywnej edukacji ekologicznej "Ożywić pola":

  • przedsięwzięcia promujące realizacje zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej,

    a przede wszystkim aktywna edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej w dziedzinie ochrony krajobrazu

    i różnorodności biologicznej

  • wzbogacanie różnorodności biologicznej na ponad połowie powierzchni naszego kraju

      objętej działalnością rolniczą, oraz na obrzeżach lasów

  • zaangażowanie w praktyczne działania proekologiczne młodzieży szkolnej.

 

IX edycja programu "Ożywić pola" pod hasłem "Rok bażanta" obejmowała:

  • obserwacje bażantów i innych gatunków ptaków charakterystycznych dla środowiska polnego,

  • działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu            z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych,

  • tworzenie nowych remiz śródpolnych,

  • pielęgnacja już istniejących remiz i nowo zakładanych,

  • działania edukacyjne nt. programu NATURA 2000,

  • działania edukacyjne nt. sytuacji bażanta w Polsce,

  • działania edukacyjne nt. potrzeby istnienia remiz śródpolnych.

   

Szkolny koordynator programu: Agnieszka Kalemba

 

 

 

,,Ożywić pola"

Program aktywnej edukacji ekologicznej

ROK BAŻANTA

1. O programie

2. Wydarzenia

3. Konkursy

4. Zakładanie remiz

5. Działania proekologiczne

6. Natura 2000

7. Działania dodatkowe

 

ROK GĘGAWY

1. O programie 

2. Wydarzenia

3. Remizy śródpolne

4. Działania w remizach

5. Akcje w terenie

6. Konkursy

7. Segregacje odpadów

8. Program Natura 2000

9. Działania dodatkowe

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

wykpodrZapraszamy do zapoznania się się z aktualnymi wykazami podręczników      dla poszczególnych klas      w naszym gimnazjum.

 wykaz podręczników

economylog

 Projekt "Me&Economy" 

realizowany w ramach

unijnego programu

""Młodzież w Działaniu".

 

bibliotreklam1

Kto czyta -żyje wielokrotnie.

 Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany

  J.  Czechowic   Zapraszamy do biblioteki