Położenie Kozłowa

1.1  Położenie geograficzne i administracyjne gm. Kozłów

Gmina Kozłów położona w północno-zachodniej części województwa małopolskiego na terenie, którego wyznaczają je następujące współrzędne geograficzne;

* 50031’30” N kraniec północny (Sołectwo Karczowice)

* 50025’40” N kraniec południowy (Sołectwo Przybysławice)

* 20003’00” E kraniec wschodni (Sołectwo Wolica)

* 19052’40” E kraniec zachodni (Sołectwo Kępie)

Rozciągłość pomiędzy krańcowymi punktami gminy Kozłów wynosi z północy na południe 00006’50”,

z zachodu na wschód 00010’20”.

Rozciągłość liniowa wyraża się następującymi wartościami:

* z północy na południe 12,00km,

* z zachodu na wschód 11,98 km.

Powierzchnia gminy zajmuje 86 km2.Gmina graniczy z następującymi gminami:

* od północy z gm. Sędziszów,

* od północnego wschodu z gm.Wodzisław,

* od południowego wschodu z gm. Książ Wielki,

* od południa z gm. Charsznica,

* od zachodu z województwem Śląskim,

* od północy z województwem Świętokrzyskim.

Pod względem administracyjnym podzielona jest na 12 sołectw.

Siedzibą władz gminnych jest Urząd Gminy w Kozłowie.

 

Kontakt

Gminny Zespół Szkół w Kozłowie

Kozłów 303

32-241 Kozłów

woj. małopolskie 

tel.  (41) 2308408

tel. do gim. (41) 3841310

mailgim

,,Ożywić pola"

Program aktywnej edukacji ekologicznej

ROK BAŻANTA

1. O programie

2. Wydarzenia

3. Konkursy

4. Zakładanie remiz

5. Działania proekologiczne

6. Natura 2000

7. Działania dodatkowe

 

ROK GĘGAWY

1. O programie 

2. Wydarzenia

3. Remizy śródpolne

4. Działania w remizach

5. Akcje w terenie

6. Konkursy

7. Segregacje odpadów

8. Program Natura 2000

9. Działania dodatkowe

Gościmy

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

wykpodrZapraszamy do zapoznania się się z aktualnymi wykazami podręczników      dla poszczególnych klas      w naszym gimnazjum.

 wykaz podręczników

economylog

 Projekt "Me&Economy" 

realizowany w ramach

unijnego programu

""Młodzież w Działaniu".

 

bibliotreklam1

Kto czyta -żyje wielokrotnie.

 Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany

  J.  Czechowic   Zapraszamy do biblioteki