Historia kapliczki w Przysiece

Kaplicę wybudowali własnym sumptem mieszkańcy wsi Przysieka w roku 1916.
Kaplica otoczona była parkanem żeliwnym i  rosły wokół niej krzewy, drzewka i kwiaty.
W połowie lat dwudziestych XX wieku zostały wewnątrz kaplicy namalowane cztery obrazy przedstawiające:
św. Teresę, św. Franciszka ,Chrystusa Zmartwychwstałego, alegorię wyzwolonej Polski.

 swTeresa   Franciszek Christ

  alegoria Autorem tych obrazów był mieszkający ówcześnie  w Przysiece  Feliks Maciążek vel Maciuszek, lekarz naturalista znany powszechnie jako znachor. Kaplica wyposażona była w ołtarz murowany przy czołowej ścianie. Kapłan odprawiał nabożeństwa tyłem do wiernych, zgodnie z obowiązującą dawniej liturgią. Nad ołtarzem znajdował się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej pochodzący prawdopodobnie z początku XX wieku, o czym świadczą użyte materiały. Zewnętrzne mury kaplicy miały wygląd ozdobny, widniały na nich pilastry i podcienia.  Na początku lat sześćdziesiątych, z inicjatywy znanego artysty-rzeźbiarza Gazego z Warszawy, pochodzącego z tutejszej parafii, odbyła się komisyjna ocena kaplicy przez konserwatorów. Uznano, że kaplica jest cennym zabytkiem, a obrazy znajdujące się w niej znakomitym, pod względem artystycznym, przykładem malarstwa ludowego. Ocena ta pomogła przetrwać kaplicy oraz uniknąć zburzenia, do którego zmierzały ówczesne władze komunistyczne. Niestety, dokumentu z orzeczenia komisji nie zachowano. Wykonano jedynie jej zalecenie dotyczące odnowienia zniszczonych obrazów.
 Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w związku z budową linii kolejowej szerokotorowej, z ówczesnego ZSRR do huty "Katowice", przejeżdżały obok kaplicy samochody ciężarowe o masie 30 ton, co powodowało wstrząsy gruntu oraz fundamentów. Zaczęły się więc pojawiać pęknięcia na murach. W latach osiemdziesiątych przygotowywano wykopy pod tory nowej linii kolejowej mającej ominąć Tunel, co znów było związane z przewozem mas ziemi w ciężarówkach obok kaplicy powodując, że jej mury niebezpiecznie popękały.
      W roku 1996, po peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej, mieszkańcy Przysieki zebrali fundusze i przystąpili do ratowania zagrożonej zniszczeniem kapliczki. Zostały wykonane nowe fundamenty betonowe a stare mury kaplicy otoczono nowymi.  Wewnątrz wyburzono stary ołtarz i ściany z białego kamienia. Wykonano betonowy taras przed wejściem, a także małe zadaszenie. W celu zachowania malowideł ściennych, stanowiących cenny zabytek kultury, ich rekonstrukcji podjął się inż. Ryszard Leśniak. Wykonał on niezbędną dokumentację faktograficzną. Dzięki temu mógł namalować identyczne z poprzednimi freski ścienne. Obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej został również odnowiony.

 olt

 

Kontakt

Gminny Zespół Szkół w Kozłowie

Kozłów 303

32-241 Kozłów

woj. małopolskie 

tel.  (41) 2308408

tel. do gim. (41) 3841310

mailgim

,,Ożywić pola"

Program aktywnej edukacji ekologicznej

ROK BAŻANTA

1. O programie

2. Wydarzenia

3. Konkursy

4. Zakładanie remiz

5. Działania proekologiczne

6. Natura 2000

7. Działania dodatkowe

 

ROK GĘGAWY

1. O programie 

2. Wydarzenia

3. Remizy śródpolne

4. Działania w remizach

5. Akcje w terenie

6. Konkursy

7. Segregacje odpadów

8. Program Natura 2000

9. Działania dodatkowe

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

wykpodrZapraszamy do zapoznania się się z aktualnymi wykazami podręczników      dla poszczególnych klas      w naszym gimnazjum.

 wykaz podręczników

economylog

 Projekt "Me&Economy" 

realizowany w ramach

unijnego programu

""Młodzież w Działaniu".

 

bibliotreklam1

Kto czyta -żyje wielokrotnie.

 Kto zaś z książkami obcować nie chce - na jeden żywot jest skazany

  J.  Czechowic   Zapraszamy do biblioteki